BOMBOLLES


Bombolles är den nya generationens vinimportör och har ett personligt förhållande med alla sina vinproducenter. Det är småskaligt, hantverksmässigt och ekologiskt vin och vad passar då inte bättre än hantverkstryck? Blindprägling ger en grafisk effekt som syns och känns.

SKILLS

Blindprägling, Design, Digitaltryck, Print, Production

CLIENT

Bombolles
VISIT SITE