MOVING FLOOR


MOVING FLOOR

Moving floor har en helt ny produkt för sin marknad. De är marknadsdrivare i all dess bemärkelse. Familjen från Gotland förbättrar för djuren, för bonden, för miljön och för megafarms. En enkel produkt som lösning på ett komplext problem. Vi började med att nysta i varumärket och tog fram en plan för hur de själva skulle kunna utveckla sig till en låg budget. Resultatet blev en ny hemsida, en ny visuell identitet, en annons och en broschyr.

SKILLS

Design, Print, Production

CLIENT

Moving Floor
VISIT SITE